Om oss

Kontakta oss

 
 
 
 
 

Medarbetare inom Gravity Property Management:

Georgios Gounaropoulos

Fastighetsförvaltare

Staffan Ädelqvist

Fastighetsförvaltare

Saffet Simsek

Fastighetsförvaltare

Oscar Istam

Fastighetsförvaltare, Certifierad kontrollansvarig

Elin Sohlin

Fastighetsskötare

Sanjar Makhkambaev

Fastighetsskötare, fastighetstekniker VVS

Athanasios Vadolas

Fastighetstekniker EL